11/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 11/2009 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 12. 2008
Rozeslán dne 13. 1. 2009
Platnost od 13. 1. 2009
Účinnost od 13. 1. 2009
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 2 tabulky č. 2.1 a č. 2.2 - nové znění.

Účinnost změn 13.1.2009.