404/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 404/2011 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 2011
Rozeslán dne 19. 12. 2011
Platnost od 19. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Změny v ustanoveních:

  • V poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2012.