362/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 362/2015 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2015
Rozeslán dne 21. 12. 2015
Platnost od 21. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.