91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 91/2014 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2014
Rozeslán dne 23. 5. 2014
Platnost od 23. 5. 2014
Účinnost od 1. 7. 2014
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.

Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.