290/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 290/2012 Sb.
Částka 102
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 9. 2012
Platnost od 5. 9. 2012
Účinnost od 30. 9. 2012
Platnost do 31. 8. 2019
Novelizuje předpis 449/2006 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • v příloze č. 1 tabulky č. 1.1 a 1.2 - nové znění.

Účinnost změn 30.9.2012.