208/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 208/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 1. 8. 2002
Platnost do 28. 12. 2013
Novelizuje předpis 248/1995 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.