149/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/91 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 149/1995 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 1995
Rozeslán dne 31. 7. 1995
Platnost od 31. 7. 1995
Účinnost od 1. 8. 1995
Novelizuje předpis 185/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 259/1994 Sb.
Novelizován předpisem 248/1995 Sb.