68/2013 Sb. - Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 68/2013 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 2. 2013
Rozeslán dne 19. 3. 2013
Platnost od 19. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 248/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

  1. Tento zákon upravuje změnu právní formy občanského sdružení vzniklého podle jiného zákona na obecně prospěšnou společnost.
  2. Při změně právní formy se sdružení, jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.

§5 - Společné ustanovení
O změně právní formy sdružení na obecně prospěšnou společnost lze rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2013.

  • Změna v §2 a §21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2013.