134/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 134/1997 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1997
Rozeslán dne 26. 6. 1997
Platnost od 26. 6. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Poznámka k účinnosti Čl. I bodů 37 a 70, čl. III, čl. IV odst. 1 a čl. VI odst. 1 a 4 nabývají účinnosti dnem 26.6.1997.
Novelizuje předpis 557/1990 Sb., 87/1991 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 241/1994 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 19/1996 Sb.
Novelizován předpisem 289/1997 Sb.