159/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 159/2000 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2000
Rozeslán dne 21. 6. 2000
Platnost od 21. 6. 2000
Účinnost od 1. 8. 2000
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 219/1995 Sb., 61/1996 Sb., 106/1999 Sb., 363/1999 Sb.
Novelizován předpisem 254/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 323/2016 Sb.