344/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 344/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 7. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 10. 2005
Novelizuje předpis 358/1992 Sb., 61/1996 Sb., 284/2004 Sb.
Novelizován předpisem 254/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1a, §2, §4, §8, §12 (změny),
  • v části první hlava pátá (§14) "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ADVOKÁTECH A NOTÁŘÍCH JAKO POVINNÝCH OSOBÁCH" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 až 26 - nové znění.
 • Změna v §7, §8, §56 a §57 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části první čl. II zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

Účinnost změn 13.10.2005.