117/1967 Sb. - Vyhláška, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 117/1967 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 12. 1967
Rozeslán dne 14. 12. 1967
Platnost od 14. 12. 1967
Účinnost od 1. 1. 1968
Platnost do 30. 12. 1992
Novelizuje předpis 104/1964 Sb.
Zrušen předpisem 37/1993 Sb.