180/1968 Sb. - Vyhláška, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 180/1968 Sb.
Částka 48
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 1968
Rozeslán dne 29. 12. 1968
Platnost od 29. 12. 1968
Účinnost od 1. 1. 1969
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 104/1964 Sb.
Zrušen předpisem 37/1993 Sb.