261/1990 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
ikona P
Číslo předpisu 261/1990 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 1990
Rozeslán dne 29. 6. 1990
Platnost od 29. 6. 1990
Účinnost od 1. 7. 1990
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.9.1990.
Platnost do 31. 12. 1992
Opraven předpisem REG 906501
Novelizuje předpis 104/1964 Sb.
Zrušen předpisem 37/1993 Sb.