89/1968 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 89/1968 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 27. 6. 1968
Rozeslán dne 1. 7. 1968
Platnost od 1. 7. 1968
Účinnost od 1. 7. 1968
Platnost do 30. 12. 1992
Novelizuje předpis 101/1964 Sb., 103/1964 Sb.
Zrušen předpisem 37/1993 Sb.