ikona Pikona R
Zrušený - 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
ikona P
Číslo předpisu 484/2006 Sb.
Částka 159
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 10. 2006
Rozeslán dne 9. 11. 2006
Platnost od 9. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4 nabývá účinnosti dne 1.7.2007
Platnost do 31. 12. 2014
Ruší předpis 527/2004 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 272/2007 Sb., 404/2009 Sb., 26/2010 Sb., 415/2010 Sb., 243/2011 Sb., 354/2011 Sb., 352/2012 Sb., 15/2014 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje výši časového poplatku a výši sazeb mýtného pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.

  • §4 "Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy" - nabývá účinnosti dnem 1.7.2007

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly, se zrušuje s účinností od 1.1.2007.

Účinnost dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení §4, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.