527/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
ikona P
Číslo předpisu 527/2004 Sb.
Částka 181
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 9. 2004
Rozeslán dne 15. 10. 2004
Platnost od 15. 10. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 287/2003 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Zrušen předpisem 484/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Nařízením vlády se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly.

Výše poplatku
Poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou činí

a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 900 Kč,
2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 7 000 Kč,
3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 000 Kč;
b) na dva měsíce pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 300 Kč,
2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 750 Kč,
3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 3 500 Kč;
c) na období patnácti dnů pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 200 Kč,
2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 650 Kč,
3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 1 300 Kč;
d) na jeden den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
pouze pro celkovou hmotnost nad 12 tun 250 Kč,

Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vydaných podle dosavadního předpisu končí uplynutím doby, na kterou byly vydány.
Nařízení vlády č. 287/2003 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly, se zrušuje.
Účinnost 1.1.2005.