15/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 15/2014 Sb.
Částka 8
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 1. 2014
Rozeslán dne 30. 1. 2014
Platnost od 30. 1. 2014
Účinnost od 1. 2. 2014
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.
Změny v ustanoveních:

  • v příloze č. 1 v písmenu a) se slova "21.00 hod." nahrazují slovy "20.00 hod.",
  • v příloze č. 2 v písmenu a) se slova "21.00 hod." nahrazují slovy "20.00 hod.",
  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny).

Účinnost změn 1.2.2014.