352/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 352/2012 Sb.
Částka 132
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 9. 2012
Rozeslán dne 22. 10. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 22. 10. 2012
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
Změny v ustanoveních:

 • v názvu nařízení se slova "a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací" nahrazují slovy ", sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném".
  §1 (změny),
 • vkládají se nové §4a "Sleva na mýtném" a §4b "Postup při uplatnění slevy na mýtném" včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Časové období rozhodné pro výpočet slevy na mýtném v roce 2012 se stanoví na období ode dne účinnosti tohoto nařízení do konce roku 2012. Pokud výše uloženého mýtného v průběhu tohoto časového období u vozidla provozovaného v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň
  1. 30 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 10 %,
  2. 40 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
  3. 50 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 12 %, nebo
  4. 60 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.
 2. V časovém období podle bodu 1 se nepoužije §4a odst. 3 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost změn 22.10.2012.