240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
ikona P
Číslo předpisu 240/2014 Sb.
Částka 103
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 10. 2014
Rozeslán dne 13. 11. 2014
Platnost od 13. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Ruší předpis 484/2006 Sb., 272/2007 Sb., 404/2009 Sb., 26/2010 Sb., 415/2010 Sb., 243/2011 Sb., 354/2011 Sb., 352/2012 Sb., 15/2014 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 479/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
§8 - Zrušovací ustanovení