354/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 354/2011 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 11. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o §2 písm. a) nabývá účinnosti dne 1.12.2011.
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
Změny v ustanoveních:

  • §2 "Výše časového poplatku" včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Účinnost dnem 1.1. 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o §2 písm. a), které nabývá účinnosti dnem 1.12.2011.