272/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
ikona P
Číslo předpisu 272/2007 Sb.
Částka 87
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 9. 2007
Rozeslán dne 31. 10. 2007
Platnost od 31. 10. 2007
Účinnost od 1. 12. 2007
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
Změny v ustanoveních:

  • §2 "Výše časového poplatku" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Kupóny prokazující úhradu časového poplatku na 1 měsíc nebo na 7 dnů, jejichž platnost počíná v roce 2007, jsou do konce tohoto roku prodávány za časový poplatek ve výši podle §2 písm. b) a c) nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost změn 1.12.2007.