404/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 404/2009 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 10. 2009
Rozeslán dne 25. 11. 2009
Platnost od 25. 11. 2009
Účinnost od 1. 12. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I §2 písm. b) a c) nabývají účinnosti dne 1.1.2010.
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
Změny:

  • §2 včetně nadpisu zní:

"§2
Výše časového poplatku

Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí

a) za kalendářní rok 1 200 Kč,
b) za 1 měsíc 350 Kč,
c) za 10 dnů 250 Kč.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Kupóny prokazující úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů, jejichž platnost počíná v roce 2009, jsou do konce tohoto roku prodávány za cenu ve výši podle §2 písm. b) a c) nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

Účinnost změn dnem 1.12.2009, s výjimkou ustanovení čl. I, pokud jde o §2 písm. b) a c), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.