ikona Pikona R
254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti
ikona P
Číslo předpisu 254/2004 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Novelizuje předpis 337/1992 Sb.
Novelizován předpisem 303/2008 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb., 428/2011 Sb., 18/2012 Sb., 407/2012 Sb., 261/2014 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Účel zákona
Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.
Změna zákona o správě daní a poplatků.

  • V §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
    "f) vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra
    1. pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti,
    2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány,
    3. pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem, pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v oblastech uvedených pod body 1 až 3.".

Účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.7.2004).