303/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 303/2008 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 19. 8. 2008
Novelizuje předpis 254/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Změny v ustanoveních:

  • §5 "Správní delikty" a §6 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §6a včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost změn 19.8.2008.