210/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 210/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Opraven předpisem REG 03029001
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 227/1997 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.