O opravě tiskových chyb v zákoně č. 210/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ikona P
Číslo předpisu REG 03029001
Částka 29
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2003
Rozeslán dne 17. 3. 2003
Platnost od 17. 3. 2003
Účinnost od 17. 3. 2003
Opravuje předpis 586/1992 Sb., 227/1997 Sb., 210/2002 Sb.