469/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 469/2002 Sb.
Částka 162
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 8. 2002
Rozeslán dne 15. 11. 2002
Platnost od 15. 11. 2002
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2010
Novelizuje předpis 251/1992 Sb., 253/1992 Sb., 79/1994 Sb.
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 331/2003 Sb., 398/2004 Sb., 213/2005 Sb., 533/2005 Sb., 568/2006 Sb., 138/2009 Sb.
Zrušen předpisem 223/2010 Sb.