203/2006 Sb. - Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 203/2006 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2006
Rozeslán dne 17. 5. 2006
Platnost od 17. 5. 2006
Účinnost od 17. 5. 2006
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 586/1992 Sb., 122/2000 Sb.
Novelizován předpisem 227/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé druhy podpory poskytované státem, jehož jménem jedná Ministerstvo kultury, v oblasti kultury, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců této podpory, jakož i některé další vztahy související s jejím poskytováním.

Účinnost 17.5.2006.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v §4 a §19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v zákoně č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se §15a zrušuje.
  • Změna v §1 a §26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 17.5.2006.