627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti
ikona P
Číslo předpisu 627/2004 Sb.
Částka 213
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2004
Rozeslán dne 14. 12. 2004
Platnost od 14. 12. 2004
Účinnost od 14. 12. 2004
Novelizován předpisem 264/2006 Sb., 296/2007 Sb., 126/2008 Sb., 215/2009 Sb., 227/2009 Sb., 355/2011 Sb., 303/2013 Sb., 33/2020 Sb.
Prováděn předpisem 293/2005 Sb., 204/2008 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o evropské společnosti.
Tento zákon upravuje právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny nařízením Rady (ES) o statutu evropské společnosti (SE) a směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Na evropskou společnost nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.

Přechodné ustanovení
Dokud Česká republika nevstoupí do třetí fáze evropské hospodářské a měnové unie, musí být základní kapitál evropské společnosti vyjádřen a účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka evropské společnosti zpracována a zveřejněna v peněžních jednotkách české měny.
Tím není dotčena možnost evropské společnosti uvádět údaj o základním kapitálu a zpracovat a zveřejnit účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku souběžně také v euro.

Účinnost 14.12.2004.