150/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 150/2021 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 2021
Rozeslán dne 31. 3. 2021
Platnost od 31. 3. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 221/1999 Sb., 127/2005 Sb., 289/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

Změny:

  • vkládá se nová část čtvrtá (§16a16n),

Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Změny:

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Změny:

Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Změny: