273/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 273/2012 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2012
Rozeslán dne 22. 8. 2012
Platnost od 22. 8. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 154/1994 Sb., 15/1998 Sb., 127/2005 Sb., 289/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88 (změny),
  • vkládá se nový §88a,
  • §91, §97, §118 (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88a - nové znění,
  • §314l, §314m, §314n (změny).
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §8a včetně poznámky pod čarou č. 8.
 • Změna v §8 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

Účinnost změn 1.10.2012.