254/2000 Sb. - Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 254/2000 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2000
Rozeslán dne 11. 8. 2000
Platnost od 11. 8. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti § 3 odst. 1 písm. e) nabývá účinnost dnem 1.1.2003.
Platnost do 13. 4. 2009
Novelizuje předpis 165/1998 Sb.
Ruší předpis 524/1992 Sb., 63/1996 Sb.
Novelizován předpisem 209/2002 Sb., 169/2004 Sb., 284/2004 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 230/2008 Sb., 254/2008 Sb.
Prováděn předpisem 467/2000 Sb.
Zrušen předpisem 93/2009 Sb.