169/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 169/2004 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 3. 2004
Rozeslán dne 16. 4. 2004
Platnost od 16. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 13. 4. 2009
Novelizuje předpis 254/2000 Sb.
Zrušen předpisem 93/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §3, §5 až §12 (změny),
  • vkládají se nové §13a až §13f, které upravují poskytování auditorských služeb státními příslušníky jiných členských států Evropské unie,
  • §14, §26, §31, §32, §36, §40 (změny).

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.