524/1992 Sb. - Zákon o auditorech a Komoře auditorů České republiky
ikona P
Číslo předpisu 524/1992 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 10. 1992
Rozeslán dne 20. 11. 1992
Platnost od 20. 11. 1992
Účinnost od 20. 11. 1992
Platnost do 31. 12. 2000
Novelizuje předpis 63/1989 Sb.
Novelizován předpisem 63/1996 Sb., 165/1998 Sb.
Zrušen předpisem 254/2000 Sb.