89/2021 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 89/2021 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 2. 2021
Rozeslán dne 1. 3. 2021
Platnost od 1. 3. 2021
Účinnost od 26. 5. 2021
Novelizuje předpis 378/2007 Sb.
Ruší předpis 54/2015 Sb., 55/2015 Sb.
Novelizován předpisem 375/2022 Sb.
Prováděn předpisem 170/2021 Sb., 186/2021 Sb., 54/2022 Sb., 97/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o zdravotnických prostředcích.

Předmět úpravy

(1) Tento zákon v návaznosti na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (dále jen "nařízení o zdravotnických prostředcích")

a) upravuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti zdravotnických prostředků,

b) doplňuje pravidla stanovená přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími oblast zdravotnických prostředků,

c) upravuje Informační systém zdravotnických prostředků,

d) upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků, jejich používání a podmínky jejich servisu,

e) upravuje skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími oblast zdravotnických prostředků a povinností stanovených tímto zákonem a výše pokut za spáchání těchto přestupků.

(2) Tento zákon se nevztahuje na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

§77- Zrušovací ustanovení

§78 - Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)