186/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
ikona P
Číslo předpisu 186/2021 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 4. 2021
Rozeslán dne 7. 5. 2021
Platnost od 7. 5. 2021
Účinnost od 26. 5. 2021
Platnost do 21. 12. 2022
Provádí předpis 89/2021 Sb.
Zrušen předpisem 375/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti oznámení záměru zadavatele provést jinou klinickou zkoušku,

b) náležitosti oznámení závažné nepříznivé události v průběhu jiné klinické zkoušky,

c) minimální požadavky na bezpečnost prostředku pro účely správné skladovací praxe,

d) seznam skupin prostředků, které mohou ohrozit život nebo zdraví člověka a smí být vydávány pouze na lékařský předpis,

e) rozsah údajů uváděných na lékařském předpisu a

f) obsah dokumentace, kterou je poskytovatel zdravotních služeb povinen vést u používaných prostředků.