ikona Pikona R
Zrušený - 124/2002 Sb. - Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
124/2002 Sb. - Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
ikona P
Číslo předpisu 124/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 a ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) věty druhé, § 2 odst. 2, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3 věty druhé, § 23 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 4 písm. c), § 28 odst. 5, § 29 odst. 1 písm. b), § 29 odst. 3, 5 a 6 a § 31 odst. 6 věty poslední nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 31. 10. 2009
Pr. př. je v úplném znění 297/2006 Sb.
Novelizován předpisem 257/2004 Sb., 62/2006 Sb., 70/2006 Sb., 120/2007 Sb., 254/2008 Sb., 281/2009 Sb.
Prováděn předpisem 547/2002 Sb., 548/2002 Sb., 91/2006 Sb., 92/2006 Sb.
Zrušen předpisem 284/2009 Sb.