541/2005 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
ikona P
Číslo předpisu 541/2005 Sb.
Částka 184
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 21. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §18 odst. 8 písm. C) a §20 nabývají účinnosti dne 1.3.2006.
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 373/2001 Sb., 19/2002 Sb., 12/2003 Sb., 459/2003 Sb., 431/2004 Sb., 614/2004 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 552/2006 Sb., 365/2007 Sb., 454/2008 Sb., 468/2009 Sb., 400/2010 Sb., 371/2011 Sb., 438/2012 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, způsoby jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a podmínky dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance.
Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
  2. Vyhláška č. 12/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
  3. Vyhláška č. 459/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
  4. Vyhláška č. 614/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.
  6. Vyhláška č. 431/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.

Účinnost dnem 1.1.2006, s výjimkou §18 odst. 8 písm. c) a §20, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006.