373/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
ikona P
Číslo předpisu 373/2001 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 16. 10. 2001
Rozeslán dne 26. 10. 2001
Platnost od 26. 10. 2001
Účinnost od 26. 10. 2001
Platnost do 31. 12. 2005
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 12/2003 Sb., 459/2003 Sb., 614/2004 Sb.
Zrušen předpisem 541/2005 Sb.