431/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
ikona P
Číslo předpisu 431/2004 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 6. 2004
Rozeslán dne 23. 7. 2004
Platnost od 23. 7. 2004
Účinnost od 23. 7. 2004
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 19/2002 Sb.
Zrušen předpisem 541/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.
Změny v ustanoveních:

  • §2 až §4 (změny),
  • §5 včetně nadpisu - nové znění,
  • §6, §7 (změny).

Účinnost změn 23.7.2004.