400/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 400/2010 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 20. 12. 2010
Rozeslán dne 27. 12. 2010
Platnost od 27. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 15 až 18 a 23 nabývají účinnosti dne 1.4.2011, ustanovení bodů 2, 19 až 21 a 24 nabývají účinnosti dne 1.5.2011, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dne 31.12.2010.
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

 • §2 (změny),
  bod 2. - změny s účinností od 1.5.2011
  • v §2 odst. 2 písm. f) - změny,
 • §2 (další změny),
 • §7, §8, §10 až §13 (změny),
 • body 15. až 18. - změny s účinností od 1.4.2011
  • bod 15. - v §18 odst. 1 (změny),
  • bod 16. - v §18 odst. 2 (změny),
  • bod 17. - v §18 odstavec 5 - nové znění,
  • bod 18. - v §18 odst. 14 (změny),
 • body 19. až 21. - změny s účinností od 1.5.2011
  • bod 19. - v §19 odst. 11 (změny),
  • bod 20. - v §19 odst. 14 písm. c) a d) - změny,
  • bod 21. - v §20 odstavec 3 - nové znění,
 • §23 "Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování" včetně nadpisu - nové znění,
 • bod 23. - změny s účinností od 1.4.2011
  • v §24 odst. 4 (změny),
 • bod 24. - změny s účinností od 1.5.2011
  • v §25 odst. 6 (změny),
 • §26, §27, §31 (změny).
 • Čl. II - změny s účinností od 31.12.2010
  • V čl. II vyhlášky č. 468/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou čl. I bodů 15 až 18 a 23, které nabývají účinnosti dnem 1.4.2011, a bodů 2, 19 až 21 a 24, které nabývají účinnosti dnem 1.5.2011, a s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 31.12.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.