12/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
ikona P
Číslo předpisu 12/2003 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 14. 1. 2003
Rozeslán dne 28. 1. 2003
Platnost od 28. 1. 2003
Účinnost od 1. 2. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 10 odst. 8 nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 373/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2005 Sb.