371/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 371/2011 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 30. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 6. 12. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o §30 odst. 11, nabývá účinnosti dne 1.7.2012.
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb., 468/2009 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §5, §7, §10, §19, §24, §27, §28 (změny),
  • bod 12. - pokud jde o §30 odst. 11, nabývá účinnosti dnem 1.7.2012
    • §30 "Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku" včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §30a - nové znění,
  • §31, §31a, §32, §34 (změny),
  • Přílohy č. 5b, č. 5c, č. 6a - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.

  • Čl. III - změna v čl. I vyhlášky č. 468/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, kde se body 55 a 56 zrušují.

Účinnost změn dnem vyhlášení (6.12.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o §30 odst. 11, který nabývá účinnosti dnem 1.7.2012.