326/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 326/2013 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 18. 9. 2013
Rozeslán dne 11. 10. 2013
Platnost od 11. 10. 2013
Účinnost od 1. 11. 2013
Platnost do 22. 9. 2016
Novelizuje předpis 434/2009 Sb.
Zrušen předpisem 304/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
Změny v ustanoveních:

  • §13, §16 (změny),
  • v §23 odst. 1 písm. a), §23 odst. 2 písm. a), §23 odst. 2 písm. b), §23 odst. 3 písm. a), §24 odst. 3, §24 odst. 4 písm. d) a §24 odst. 4 písm. e) se za slova "pojišťovací holdingové osoby" vkládají slova "nebo smíšené finanční holdingové osoby",
  • v §23 odst. 1 písm. b), §23 odst. 2 písm. b), §23 odst. 3 písm. b), §24 odst. 4 písm. d) a §26 se slova "nebo pojišťovací holdingové osobě" nahrazují slovy ", pojišťovací holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě",
  • §23 (další změny),
  • §24 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny),
  • Příloha č. 4 - nové znění.
Čl. II - Přechodné ustanovení
Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu upraví svůj řídicí a kontrolní systém podle vyhlášky č. 434/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.11.2013.