23/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
ikona P
Číslo předpisu 23/2002 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 1. 2002
Rozeslán dne 17. 1. 2002
Platnost od 17. 1. 2002
Účinnost od 17. 1. 2002
Provádí předpis 265/2001 Sb.