283/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 283/2004 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 7. 5. 2004
Platnost od 7. 5. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 265/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • Změna trestního řádu.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • vkládá se nový §11a,
  • §33, §39 (změny),
  • vkládá se nový §44a,
  • §55b - nové znění,
  • §70a, §71 (změny),
  • vkládá se nový §71a,
  • §81 (změny),
  • vkládá se nový §152a,
  • §154, §155, §173, §173a, §174a, §179c (změny),
  • vkládají se nové §179g a §179h, které upravují "Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání",
  • §321 - nové znění,
  • §322 - nové znění,
  • vkládá se nový §364a.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Lhůta šesti měsíců uvedená v §81 odst. 2 trestního řádu, ve znění tohoto zákona, počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 265/2001 Sb. V čl. II bodě 3 zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se věta druhá zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.7.2004.