45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze
ikona P
Číslo předpisu 45/2016 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 1. 2016
Rozeslán dne 5. 2. 2016
Platnost od 5. 2. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 128/2002 Sb., 413/2005 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 300/2013 Sb.
Ruší předpis 220/1999 Sb., 271/1999 Sb., 272/1999 Sb., 39/2008 Sb.
Novelizován předpisem 294/2017 Sb., 178/2023 Sb., 281/2023 Sb.
Prováděn předpisem 220/2016 Sb., 287/2016 Sb., 298/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o službě vojáků v záloze.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje právní postavení vojáka v záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou byl voják v záloze povolán, jeho nároky související s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro zařazení a vyřazení z aktivní zálohy a podmínky finanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze zařazeného do aktivní zálohy.
§48 - Přechodná ustanovení
§49 - Zrušovací ustanovení