128/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/99 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/99 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 128/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 5. 2002
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 218/1999 Sb., 220/1999 Sb.
Novelizován předpisem 586/2004 Sb., 45/2016 Sb.