383/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
ikona P
Číslo předpisu 383/2000 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2000
Rozeslán dne 7. 11. 2000
Platnost od 7. 11. 2000
Účinnost od 7. 11. 2000
Platnost do 31. 5. 2006
Provádí předpis 353/1999 Sb., 349/2004 Sb.
Zrušen předpisem 59/2006 Sb.